FEFRIC

Generalitat de Catalunya
Departament d'Agricultura, Ramaderia,
Pesca, Alimentació i Medi Natural.

CENTRE DE CONTROL LLETER
DE CATALUNYA (CCLC)

Tornar    Fòrmula ICO/Nomenclatura

INDEXS GENETICS PER ASSOCIACIO

(Nº Vaques Explo. >= 17, Fiab. P. >= 45%)

Mitjana de vaques vives, CONAFE JUNY 2017

Associació NºVaques VgKL VgKG VgKP IPP ICB RCS LONG DA ICO
1A.F.DE LA NOGUERA(AFN) 124449213140,360,80103102982161
2A.F.TERRES DE PONENT(AFTP) 276047814140,250,791041031002183
3A.R.VACU DE L URGELL 28840313140,250,781031031012103
4A.F.DEL PALLARS(AFP) 10963118210,340,58105102962265
5A.F.ALT URGELL-CERDANYA(AFAUC)573433413120,240,711041031012081
6A.VAQUERS DE GIRONA(AVAGI) 403650713140,210,891061051022269
7A.F.DE GIRONA(AFRIGI) 1246749113140,190,601031021002104
8A.F.D'OSONA(AFO) 759943513120,300,821041031002126
9A.F.DEL VALLES(AFV) 115142613120,290,691031021002056
11A.F.V.DEL BERGUEDÀ(AFVB) 19742513120,380,75102102982073
99FEFRIC3558545213130,240,721041031002131